Ieder kind heeft recht op onderwijs

 

Dit recht wordt werkelijkheid voor de kinderen in Haïti die gesteund worden door ‘Stichting Naar School in Haïti’. Zij kunnen dankzij de stichting naar school.

 

Het volgen van onderwijs is het begin van het einde van armoede

 

Vanuit deze overtuiging begon Marijke Zaalberg in 1998 in de bergen ten zuiden van Port au Prince in Haïti met het geven van onderwijs: het ontstaan van Stichting Naar School in Haïti. Inmiddels is deze school uitgegroeid tot een hoofdgebouw met zestien lokalen, een keuken, een kinderopvanghuis, een vrijwilligersverblijf, een eigen watervoorziening, vier houten kleuterlokalen en een moestuin. Ruim 800 kinderen volgen er onderwijs; van de eerste klas kleuterschool tot en met de derde klas middelbare school. Daarnaast krijgen de kinderen iedere schooldag een warme maaltijd, voor hen vaak de enige maaltijd op een dag. Ook wordt, indien nodig, hulp geboden op het gebied van tijdelijk onderdak, medische zorg en hulp aan kinderen die naar andere scholen gaan. Vanuit de school worden ook projecten opgezet en uitgevoerd om de leefomstandigheden voor de bewoners in het gebied rondom de school te verbeteren. Het uitdelen van zaden, bonen, geiten en hulp bij het bouwen van aardbeving en orkaan bestendige huisjes zijn daar voorbeelden van.

 

Haïti is één van de armste landen van de wereld. Een land waar meer dan 80% van de mensen analfabeet en werkloos is. Een land dat regelmatig wordt geteisterd door natuurgeweld. Maar ook een land waar kinderen die gesteund worden door Stichting Naar School in Haïti een kans krijgen op een beter bestaan.

Voor de financiering van haar werk in Haïti is de stichting geheel afhankelijk van donaties van particulieren, bedrijven, scholen, kerken, instellingen en dergelijke.
Uw hulp is dus hard nodig!

Wilt u meehelpen om het werk van onze stichting voort te zetten en daarmee ons doel, onderwijs voor kinderen in Haïti, te verwezenlijken?

 

U kunt ons werk steunen door een bedrag over te maken op bankrekening NL57 RABO 0369 466 500 t.n.v. Stichting Naar School in Haïti. U kunt ons werk ook steunen door  een inzamelingsactie op touw te zetten. Hiervoor verwijzen wij u naar onze pagina ‘Help mee!’. Voor meer informatie over doneren, eenmalig of structureel, verwijzen wij u naar de pagina Steun ons

 

Mesi anpil! – onze hartelijke dank,

 

Stichting Naar School in Haïti

 

Jubileum ontmoetingsdag op 15 april 2018:
U bent van harte welkom!

Kinderen nodigen wij uit om de sponsorloop met stormbaan te lopen. Dit jaar met de titel: ‘Rennen voor water’

Voor meer informatie en het adres klik hier: ONTMOETINGSDAG 15 APRIL 2018

 • Verslag van vrijwilligster Wouda Bakker

  ~ ~ Verkeersregels zijn er niet ~ ~ Verslag van Wouda Bakker 14-02-2018   Beste lezers, Vandaag schrijf ik een stukje over Haïti. Over het land en hoe het voelt , ruikt, is om...

  Lees meer
 • Oude en lege pennen inzamelen

  Wij sparen lege en kapotte schrijfwaren: stiften, pennen, markers, fineliners, benzinestiften, kapot of leeg? Lever ze alstublieft bij ons in. Onze stichting werkt samen met het recyclingbedrijf ‘Terracycle’. Wij ontvangen donaties voor de ingeleverde...

  Lees meer
 • Vitamines voor kleuters

  Dankzij de organisatie ‘ Food for the Hungrey’ kregen de kleuters op onze school vandaag vitamine A en een anti wormenpil. ‘Food for the Hungrey’  wil alle vormen van menselijke armoede beëindigen door naar de moeilijke...

  Lees meer