Organisatie en bestuur

De Stichting Naar School in Haïti is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 04057645.
Tevens zijn wij in het bezit van een ANBI-keurmerk (Algemeen Nut Beogende Instelling). RSIN / Fiscaal nummer:  809998762

Organisatie

In 2010 hebben wij een administratieve splitsing doorgevoerd tussen de twee entiteiten, de stichting in Haïti en de stichting in Nederland.

Nederland:         Stichting Naar School in Haïti                           (SNSiH)
Haïti:                    Association des Ecoles Soleil de Hollande    (AESH)

Tussen de twee stichtingen bestaat een zeer nauwe verwantschap. De gronden, het onroerend goed en inventaris is eigendom van AESH en ook de exploitatie in Haïti vindt in die stichting plaats. Met andere woorden, de kosten voor personeel, onderwijs, schoolboeken, administratie, huishouding, etc. vindt allemaal daar plaats.
In Haïti is men nagenoeg geheel afhankelijk van donaties uit Nederland. De fondswerving, zowel voor investeringen als voor de exploitatie, vindt plaats in Nederland door SNSiH. Alle ontvangen donaties komen, na aftrek van kosten, geheel ten goede aan de scholen in Haïti.
Het bestuur in Haïti legt verantwoording af aan SNSiH, daadwerkelijke besluitvorming vindt plaats door het bestuur van SNSiH. De financiële administratie wordt door SNSiH gevoerd waardoor wij tot in detail inzicht en toezicht houden.

Het bestuur van ‘Assosiation Ecole Soleil de Hollande’ bestaat uit:

  • Kempès JEAN, Voorzitter
  • Marc ARTHUR, Penningmeester
  • Emmanuel, Secretaris
  • Roland ROMAIN, Vicevoorzitter
  • Clautilde, Vicepenningmeester
  • Marie LOURDES, Vicesecretaris
  • Marijke Zaalberg, Adviseus

Bestuur in Nederland

Het bestuur van Stichting Naar School in Haïti bestaat uit:

 

Marijke Zaalberg, penningmeester, oprichter en initiatiefnemer van onze stichting

 

 

 

Peter Koopmann, voorzitter

 

 

 

 

 

 

 

Agnes Hoogkamer, secretaris

 

 

 

Marijke (Mar) Hilverda, algemeen bestuurslid

 

 

 

 

 

Vacature

Wij zijn op zoek naar een nieuwe bestuurslid die per 1 januari 2025 het stokje van penningmeester van Marijke Zaalberg wil overnemen. Klik hier voor de vacature