Doneren

Twee scholen, ruim 800 kinderen die onderwijs krijgen,  66 Haïtiaanse medewerkers, lesmateriaal, schoolmaaltijden etc. kosten geld. Veel geld. Op jaarbasis bedragen de kosten inmiddels € 250.000,00. Om de scholen draaiende te houden en kinderen naar school te kunnen laten gaan hebben wij donaties hard nodig. Stichting Naar School in Haïti vindt dat ieder kind het recht heeft om naar school te kunnen gaan. Ook als de ouders dat niet kunnen betalen.  Wij zijn geheel afhankelijk van giften.

U kunt Stichting Naar School in Haïti op de volgende manieren financieel steunen:

Eenmalige giften

Uw bijdrage om onze stichting en daarmee de Haïtiaanse bevolking te steunen is van harte welkom. U kunt uw donatie overmaken op onze bankrekening van de Rabobank    NL 57 RABO 03694 66 500 t.n.v. Stichting Naar School in Haïti.

Periodieke giften

Periodiek doneren levert u én Stichting Naar School in Haïti belastingvoordeel op. Dus méér hulp aan kinderen, zonder dat het iets extra’s kost.
Met een periodieke gift geeft u onze stichting de zekerheid dat de onderwijsprojecten in Haïti voor meerdere jaren structureel worden ondersteund.Ook voor u heeft doneren via de Periodieke gift voordelen: geheel aftrekbaar van de belasting. Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en Stichting Naar School in Haïti. U kunt de benodigde formulieren downloaden: Overeenkomst Periodieke Gift in geld

Na het invullen van uw gegevens kunt u de twee exemplaren van de formulieren ‘Periodieke gift’ verzenden naar: 
Stichting Naar School in Haïti
Dorpsstraat 12
7863 PC GEES

Een periodieke gift moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De gift is vastgelegd in een overeenkomst ‘Periodieke gift in geld’ met Stichting Naar School in Haiti;
  • De donateur dient minimaal jaarlijks een bedrag te schenken;
  • De donateur dient minimaal vijf jaar achtereenvolgens dit bedrag te schenken;
  • De jaarlijkse schenking dient ieder jaar nagenoeg gelijk te zijn.

ANBI

Stichting Naar School in Haïti is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dankzij deze ANBI-verklaring zijn uw giften aan onze stichting (deels) aftrekbaar van de belasting.
Stichting Naar School in Haïti hoeft geen schenkbelasting te betalen over de ontvangen giften. Alles komt dus daadwerkelijk ten goede aan ons werk voor de kinderen.

Wilt u onze stichting steunen met een eenmalige automatische donatie, dan kunt u hiervoor onderstaand document gebruiken.

Uw naam (*)

Adres (*)

Postcode (*)

Woonplaats (*)

Telefoon (*)

E-mail (*)

IBAN (*)

Bedrag (*)

* Wilt u alle velden invullen?