Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn zeer belangrijk voor Stichting Naar School in Haïti.
Mensen die bereid zijn om zich belangeloos in te zitten voor het werk van de stichting in Nederland en in Haïti. Gedurende langere tijd of voor een speciale actie. Zoals voor het inzamelen van geld, het geven van voorlichting, het organiseren van een evenement of het inzamelen van statiegeld.
Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor vrijwilligerswerk of u direct aanmelden? Lees dan hieronder over vrijwilligerswerk in Nederland en in Haïti.

U bent ook van harte welkom op de eerstvolgende Ontmoetingsdag op zondag 15 april 2018 waar bestuursleden en andere vrijwilligers u graag meer over vrijwilligerswerk vertellen. Meer informatie en het programma van de ontmoetingsdag 2018 in Windesheim (dichtbij Zwolle), volgt op deze site. (zie Ontmoetingsdag)

Vrijwilligerswerk in Haïti

Steeds vaker vragen mensen of zij vrijwilligerswerk in onze school in Haïti kunnen doen. Dit is fantastisch maar het is belangrijk te weten dat het niet gemakkelijk is. Haïti confronteert je met jezelf en jouw omgeving. Belangrijke voorwaarden zijn dat je een half jaar kunt komen, dat je Creool en/of Frans spreekt en in Haïti bent om iets voor de Haïtianen te doen. Minimumleeftijd is 23 jaar. Natuurlijk is het mooi meegenomen dat je iets van het land ziet, maar voorop moet staan dat je je volledig wilt inzetten en meerdere taken op je wilt nemen, leuke en minder leuke taken. Je moet bovendien zelfstandig kunnen werken en gemotiveerd zijn.

Heb je belangstelling? Schrijf dan minstens een half jaar van tevoren een motivatie en stuur die met je CV naar info@StichtingNaarSchoolinHaiti.nl. Als wij jou denken te kunnen inzetten volgen gesprekken met meerdere personen.

Procedure

Voor vrijwilligerswerk in Haïti heeft de stichting een procedure opgesteld aan de hand van ervaringen uit het verleden. In het kort komt deze procedure op het volgende neer:

Na ontvangst van een mail of brief met motivatie en CV wordt deze voorgelegd aan het stichtingsbestuur en wordt, in overleg met Marijke Zaalberg, bekeken of er mogelijkheden zijn voor vrijwilligerswerk  in Haïti en in welke vorm. Aansluitend volgen gesprekken met onder meer een bestuurslid. Voor vertrek naar Haïti dient een vrijwilligerscontract te worden ondertekend en een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG-=verklaring) te worden overlegd.  Voor het insturen van een motivatiemail of -brief is het goed om te weten dat:

  • Het vrijwilligerswerk onbezoldigd is en dus geen enkele vorm van vergoeding voor het vrijwilligerswerk kan en zal worden betaald.
  • Minimum leeftijd is 23 jaar
  • De kosten voor de reis naar en van Haïti, het vervoer van en naar de school en eventuele kosten die verband houden met de reis, zoals de kosten van visa en inentingen zijn voor rekening van de vrijwilliger.
  • Een vrijwilliger in beginsel minimaal zes aaneengesloten maanden in Haïti moet verblijven/beschikbaar dient te zijn. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt voor vrijwilligers die voor een specifieke tijdelijke taak naar Haïti komen zoals het verlenen van medische zorg of het meewerken aan een verbouwing.
  • Creool en/of Frans spreekt
    Denk jij dat je als vrijwilliger een wezenlijke bijdrage kunt leveren aan het werk van onze stichting in Haïti? Stuur dan een mail met jouw motivatie en CV naar het stichtingskantoor (zie ‘contact’).

Vrijwilligerswerk in Nederland

Interesse om in vrijwilliger te worden?
U kunt gelijk aan de slag!
Onder Acties staan projectacties klaar waar u meteen mee van start kunt.  Zoals de Supermarkten – statiegeldactie, ‘10.000 vrienden’-actie, ‘pennen voor pennen’- actie en de ‘Lezen voor lezen’- actie. Wilt u op een andere manier een bijdrage leveren of heeft u daarvoor een goed idee? Geef u dan op als vrijwilliger door een brief of mail te sturen naar het stichtingskantoor.