ANBI informatie

ANBI

Stichting Naar School in Haïti heeft een ANBI verklaring voor Goede Doelen. Giften aan goede doelen of Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) – en daarmee ook uw gift aan ‘Stichting Naar School in Haïti’ zijn deels aftrekbaar van de belasting.

De ANBI status betekent voor onze stichting dat wij geen schenkbelasting hoeven te betalen over de ontvangen giften.
Het geld dat u schenkt, komt dus volledig ten goede aan de kinderen in Haïti.

Naam instelling: Stichting Naar School in Haïti gevestigd te Westerbork
Kamer van Koophandel nummer: 04057645
RSIN nummer: 809998762

Doelstelling

Gebaseerd op de visie dat onderwijs het begin van het einde van armoede is, bieden wij in Haïti kinderen kleuter-, lager en middelbaar onderwijs van goede kwaliteit aan. Wij vinden dat ieder kind recht heeft op onderwijs.

De stichting is actief op zoek naar gelden voor het betalen van het Haïtiaans personeel, voor schoolboeken, lesmaterialen , voedsel, zorg en voor de bouw van de gebouwen. Hiervoor zijn wij volledig afhankelijk van donaties door particulieren, scholen, kerken, bedrijven, verenigingen etc. etc.

Beknopt beleidsplan

Op de pagina “beleidsplan” treft u ons beleidsplan aan voor de komende jaren.

Samenstelling bestuur:

  • Marijke Zaalberg (voorzitter)
  • Agnes Hoogkamer (secretaris)
  • Peter Koopmann (penningmeester)
  • Age Braad (algemeen bestuurslid)
  • Marijke Hilverda (algemeen bestuurslid)

Beloningsbeleid

Alle bestuurlijke functies zijn onbezoldigd.
Marijke Zaalberg ontvangt voor haar werk géén salaris of andere vergoeding. Haar vliegtickets worden door de stichting betaald. Eventueel bezoek aan de scholen in Haïti door de secretaris en penningmeester worden privé betaald.

Verslag activiteiten

Vier maal per jaar doen wij middels nieuwsbrieven uitgebreid verslag van de ontwikkelingen van onze stichting en onze scholen in Haïti. U vindt deze nieuwsbrieven hier.  Daarnaast is er een jaarlijkse ontmoetingsdag en geven ambassadeurs presentaties en informatie over onze stichting.

Financiële verantwoording

Uitgebreide jaarverslagen vindt u in de rubriek Jaarverslagen.

Vanaf 1 januari 2014 dient elke stichting met een ANBI status (Algemeen Nut Beoogde Instelling) aan een aantal voorwaarden te voldoen. Deze informatie dient de stichting te publiceren op internet. Veel van de gegevens staan elders op onze internetsite, maar om het voor u zo overzichtelijk mogelijk te houden hebben wij de informatie op deze pagina nogmaals overzichtelijk in beeld gebracht, dan wel verwezen naar de pagina van de website waar u de informatie kunt vinden.