Privacyverklaring

Privacyverklaring

Stichting Naar School in Haïti gaat zorgvuldig om met gegevens van donateurs en geïnteresseerden. De stichting legt uw gegevens vast volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd.
Stichting Naar School in Haïti houdt zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Meer informatie over uw privacy vindt u in onze privacyverklaring hieronder.

Download hier de Privacyverklaring Stichting Naar School in Haïti

Cookies

Stichting Naar School in Haïti maakt geen gebruik van cookies.

U kunt zich laten uitschrijven voor nieuwsbrieven

Als u uw gegevens wilt inzien, laten corrigeren of verwijderen, dan kun je een verzoek bij ons indienen. Dat kan d.m.v. het sturen van een bericht naar: info@stichtingNaarSchoolinHaiti.nl of u kunt telefonisch contact opnemen telefoonnummer: 0524 – 85 62 39

Wijzigingen

Stichting Naar School in Haïti behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Bekijk het daarom regelmatig.