Missie en visie

Missie en visie

Gebaseerd op de visie dat onderwijs het begin van het einde van armoede is, bieden wij in Haïti, kinderen kleuter-, lager en middelbaar onderwijs van goede kwaliteit aan. Stichting Naar School in Haïti vindt dat ieder kind recht heeft op onderwijs.

De stichting is actief op zoek naar gelden voor het betalen van het personeel, voor schoolboeken, alle andere benodigdheden, voor voedsel en zorg en voor het onderhoud van de gebouwen. Hiervoor zijn wij volledig afhankelijk van donaties door particulieren, scholen, kerken, bedrijven, verenigingen en serviceclubs.

De hoofdtaak is het verzorgen van onderwijs. In een land als Haïti gaat het geven van onderwijs hand in hand met het bieden van medische zorg aan kinderen. Er komen nevenactiviteiten bij zoals het verstrekken van maaltijden aan ondervoede baby’s en kleuters, het uitdelen van kleding en schoenen, het begeleiden bij de hygiënische persoonlijke verzorging, de aanleg en onderhoud van een moestuin en de mensen leren hoe ze dit zelf kunnen doen.

In de afgelopen jaren tijdens de bouw van de school heeft de stichting de lokale bevolking ook ingezet om mee te helpen. Zo leren de mannen hoe ze stevig kunnen bouwen en wat er komt kijken bij het onderhoud van een gebouw. De vrouwen krijgen vaak een rol bij de kinderverzorging en de maaltijdvoorziening.