Beleidsplan

 

 

 

 

 

 

Het volgen van onderwijs is het begin van het einde van armoede

Het onderwijsproject in Haïti  uitgegroeid tot een organisatie die onderwijs biedt en heeft geboden aan vele kinderen in de bergen ten zuiden van Port au Prince in Haïti. Momenteel wordt er lesgegeven aan ca 250 kinderen. De hoofdlocatie in Kablain bestaat uit een hoofdgebouw met onder andere zestien klaslokalen, een schoolkeuken, een kinderopvangtehuis, een vrijwilligersverblijf en een eigen watervoorziening. Naast het hoofdgebouw staan vier houten kleuterlokalen en een moestuin. Er wordt onderwijs gegeven van de eerste klas kleuterschool tot en met de derde klas middelbare school. Daarnaast krijgen de kinderen iedere schooldag een warme maaltijd, voor hen vaak de enige maaltijd op een dag. Ook wordt, indien nodig, hulp geboden in de vorm van tijdelijk onderdak, medische zorg, het verstrekken van voedsel en kleding en hulp aan kinderen die naar andere scholen gaan. Vanuit de school worden ook projecten opgezet en uitgevoerd om de leefomstandigheden voor de bewoners in het gebied rondom de school te verbeteren. Het uitdelen van zaden, bonen, geiten en hulp bij het bouwen van aardbeving en orkaanbestendige huisjes zijn daar een paar voorbeelden van.

Haïti is één van de armste landen van de wereld. Een land waar meer dan 80% van de mensen analfabeet en werkloos is. Een land dat regelmatig wordt geteisterd door natuurgeweld. Maar ook een land waar kinderen die gesteund worden door Stichting Naar School in Haïti een kans krijgen op een beter bestaan.

Voor de financiering van haar werk in Haïti is de stichting geheel afhankelijk van donaties van particulieren, bedrijven, scholen, kerken, instellingen en dergelijke uit Nederland. Hulp is dus hard nodig!

Dit beleidsplan beoogt inzicht te geven in doelstellingen en werkwijze van de Stichting Naar School in Haïti aan daarvoor geïnteresseerde derden.

Het bestaat uit een korte introductie in de stichting, formulering van de doelstellingen, de werkwijze om het doel te realiseren, het beheer van de aan de stichting toevertrouwde gelden, de wijze waarop de gelden worden besteed, de bestuurssamenstelling en de wijze waarop verantwoording wordt afgelegd.

Download hier het beleidsplan:    Beleidsplan 2017 – 2023 Stichting Naar School in Haïti

 

Algemeen

Algemeen: Na jaren van nieuwbouw en uitbreiding staat de school er inmiddels en is er geen intentie om nog grootschalige uitbreidingen te doen. De focus in Haïti is verschoven van nieuwbouw, naar onderhoud en draaiende houden van de school.

Financieel

Tot 2010 zijn we elk jaar een stuk in omvang toegenomen. Na de aardbeving van 2010 zijn wij echter fors gegroeid en is de school in omvang toegenomen. In de afgelopen jaren volgden 600 tot 800 kinderen jaarlijks onderwijs. Door corona en om goed onderwijs te kunnen blijven garanderen voor de toekomst hebben we momenteel kleiner klassen en volgen er ca 250 kinderen onderwijs.

De nieuwbouw is in grote lijnen klaar zodat momenteel op financieel gebied het accent niet meer ligt op fondswerving voor nieuwbouw en uitbreiding, maar op fondswerving voor het draaiende houden van de school.
De nadruk voor de komende jaren ligt dus op de exploitatie van de school.

Uitgebreide jaarverslagen vindt u in de rubriek:   Jaarverslagen