Jaarverslagen

Twee scholen, ruim 800 kinderen die onderwijs krijgen,  66 Haïtiaanse medewerkers, lesmateriaal, schoolmaaltijden etc. kosten geld.
Veel geld. Op jaarbasis bedragen de kosten inmiddels € 250.000,00. Om de scholen draaiende te houden en kinderen naar school te kunnen laten gaan hebben wij uw donaties hard nodig.

Stichting Naar School in Haïti vindt dat ieder kind het recht heeft om naar school te kunnen gaan. Ook als de ouders dat niet kunnen betalen. De ouders die kunnen bijdragen doen dat naar vermogen. De meeste kinderen volgen bij ons echter gratis onderwijs. De overheid in Haïti stelt wel eisen aan de inrichting en de kwaliteit van het onderwijs, aan welke eisen wij ruimschoots voldoen, maar is vooralsnog niet in staat ook financieel een bijdrage te leveren. Wij zijn dus afhankelijk van giften uit Europa.

Naam instelling: Stichting Naar School in Haïti gevestigd te Westerbork
Kamer van Koophandel nummer: 04057645
RSIN nummer: 809998762

Doelstelling

Gebaseerd op de visie dat onderwijs het begin van het einde van armoede is, bieden wij in Haïti kinderen kleuter-, lager en middelbaar onderwijs van goede kwaliteit aan. Wij vinden dat ieder kind recht heeft op onderwijs.

De stichting is actief op zoek naar gelden voor het betalen van het Haïtiaans personeel, voor schoolboeken, lesmaterialen , voedsel, zorg en voor de bouw van de gebouwen. Hiervoor zijn wij volledig afhankelijk van donaties door particulieren, scholen, kerken, bedrijven, verenigingen etc. etc.

Beleidsplan

In de kolom “beleidsplan” treft u ons beleidsplan aan voor de komende jaren.

Jaarverslagen

Als donateur of belangstellende in onze stichting heeft u vanzelfsprekend inzage in onze jaarverslagen. Hieronder treft u de jaarrapporten over de afgelopen jaren. Mocht u een papieren exemplaar willen, neem dan contact met ons stichtingkantoor via info@stichtingnaarschoolinhaiti.nl
(kijk op de contactpagina voor meer informatie).

Download de jaarverslagen:

Jaarverslag 2017 Stichting Naar School in Haïti

Jaarverslag 2016 Stichting Naar School in Haïti

Jaarverslag 2015 Stichting Naar School in Haiti

Jaarverslag 2014 Stichting Naar School in Haïti

Jaarverslag 2013 Stichting Naar School in Haïti

Jaarverslag 2012 Stichting Naar School in Haïti

Jaarverslag 2011 Stichting Naar School in Haïti

Jaarverslag 2010 Stichting Naar School in Haïti

Jaarverslag 2009 Stichting Naar School in Haïti

 

*2010 was een bijzonder jaar: Op 12 januari 2010 is Haïti getroffen door een ramp van ongekende omvang. De aardbeving heeft niet alleen veel huizen maar ook veel levens verwoest. De aandacht van de hele wereld ging uit naar Haïti en als stichting hebben wij dit ook gemerkt. Als gevolg hiervan zijn er fors veel donaties extra ontvangen. Mede door die extra steun hebben wij op verschillende manieren noodhulp kunnen verlenen als uitdelen van tenten en kleding en het bouwen van woningen. Na 2010 was er sprake van een genormaliseerde stroom donaties. Dit betekent echter dat een vergelijk maken met 2010 weinig zinvol is, de getallen staan, zeker als het fondsenwerving betreft, niet in verhouding.

Prognose 2017

Begroting 2017 Stichting Naar School in Haïti

De resultaten van 2016 zijn verwerkt in onze  prognose voor 2017:

Kosten in Haïti € 224.000,–
Kosten in Nederland €   28.000,–
Minimaal benodigd aan donaties € 252.000,–
Verwachte donaties € 252.000,–
Begrotingstekort €       0,–

 

Voor de begroting van 2017 zijn wij uitgegaan van gelijke inkomsten in Nederland en toenemende bijdrage van ouders in Haïti ten opzichte van 2016. Dit jaar is geen graadmeter voor de prognose. Er is vanuit detail gekeken welke kosten er verwacht worden en dat is dan meteen de sluitpost voor de verwachte donaties. We hopen dat onze fondsenwerving nu goed op stoom is en natuurlijk hopen we dat er in Haïti geen rampen gebeuren.