Wat doet de stichting

Stichting Naar School in Haïti biedt in Haïti, hoog in de bergen 45 km ten zuiden van de hoofdstad Port au Prince, gedegen onderwijs aan de allerarmsten op een plek waar geen of nauwelijks scholen zijn en ook geen andere voorzieningen zoals drinkwater, elektriciteit of medische zorg.
In Kablain staat de hoofdlocatie van Stichting Naar School in Haiti (Ecole Soleil de Hollande). Op deze school wordt momenteel lesgegeven aan 250 leerlingen; van de eerste klas kleuterschool tot en met de derde klas middelbare school. Daarnaast krijgen de kinderen iedere schooldag een warme maaltijd. Ook wordt, indien nodig, hulp geboden in de vorm van tijdelijk onderdak, medische zorg, het verstrekken van voedsel en kleding en hulp aan kinderen die naar andere scholen gaan. Vanuit de school worden ook projecten opgezet en uitgevoerd om de leefomstandigheden voor de bewoners in het gebied rondom de school te verbeteren. Het uitdelen van zaden, bonen, geiten en hulp bij het bouwen van aardbeving en orkaanbestendige huisjes zijn daar een paar voorbeelden van.

Tot 2020 werd op een tweede, kleinere school in Godinot, vier kilometer verder de bergen in, lesgegeven aan circa 100 kinderen verdeeld over twee klassen lagere school en twee kleuterklassen. Deze school is inmiddels overgenomen door oud leerlingen van Ecole Soleil de Hollande. Zij zetten de school in Godinot nu zelfstandig voort.

Van het begin af aan werkt Marijke Zaalberg, initiatiefnemer en oprichtster van Stichting Naar School in Haïti, uitsluitend met Haïtiaans personeel dat ze samen met Kempès, de directeur van de school, opleidt. Inmiddels biedt te stichting werkgelegenheid aan ca. 40 mensen, zoals leerkrachten, koks, kinderverzorgsters, mensen van de administratie, de portier, de schoolverpleegkundige en de tuinman. Voor bijzondere projecten, zoals ondersteuning bij onderdelen van de bouw, specifiek onderwijs (muziek, sport) of het aanmeten van brillen komen vrijwilligers uit Nederland helpen.

Marijke woont en werkt zelf gemiddeld negen maanden per jaar in Haïti. Voor haar werk ontvangt zij geen salaris of vergoeding.

In Nederland, is het stichtingskantoor gevestigd van waaruit de fondswerving en het secretariaat wordt georganiseerd en gecoördineerd.
Ontvangen donaties worden, na aftrek van kosten, overgemaakt naar Haïti en komen geheel ten goede aan het onderwijs aldaar.