Steun ons

Twee scholen, ruim 800 kinderen die onderwijs krijgen,  66 Haïtiaanse medewerkers, lesmateriaal, schoolmaaltijden etc. kosten geld. Veel geld. Op jaarbasis bedragen de kosten inmiddels € 250.000,00. Om de scholen draaiende te houden en kinderen naar school te kunnen laten gaan hebben wij uw donaties hard nodig.

Stichting Naar School in Haïti vindt dat ieder kind het recht heeft om naar school te kunnen gaan. Ook als de ouders dat niet kunnen betalen. De ouders die kunnen bijdragen doen dat naar vermogen. De meeste kinderen volgen bij ons echter gratis onderwijs. De overheid in Haïti stelt wel eisen aan de inrichting en de kwaliteit van het onderwijs, aan welke eisen wij ruimschoots voldoen, maar is vooralsnog niet in staat ook financieel een bijdrage te leveren. Wij zijn dus geheel afhankelijk van giften uit Nederland. We zijn heel blij met losse giften maar daarnaast is structurele steun, bijvoorbeeld in de vorm van een periodieke gift, voor ons onontbeerlijk.

Help de kinderen van Haïti! Maak een bijdrage over op bankrekening NL57 RABO 0369 466 500 t.n.v. Stichting Naar School in Haïti. Wilt u onze stichting met regelmaat of structureel steunen (met belastingvoordeel)?

Lees dan hier  over structureel steunen of schenken met belastingvoordeel.

Wilt u onze stichting als school, kerk, serviceclub, bedrijf of vereniging steunen door middel van het opzetten van bijvoorbeeld een inzamelingsactie? Neem dan contact op met het stichtingskantoor. Zij kunnen u vertellen over de mogelijkheden en hebben materiaal voor het opzetten van een informatieve,  sportieve of educatieve actie. Indien gewenst komt een ambassadeur van de stichting graag een presentatie geven op locatie.

ANBI

Stichting Naar School in Haïti is door de belastingdienst aan gemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) . Het voordeel voor u is dat uw gift aan ‘Stichting Naar School in Haïti’ (deels) aftrekbaar is van de belasting. Zie www.belastingdienst.nl/giften. Het voordeel voor onze stichting is dat wij over uw giften en schenkingen geen schenkingsbelasting hoeven te betalen. Uw giften komen dus geheel ten goede aan ons werk.