Steun ons

 

 

 

 

 

 

Een school met 250 kinderen die onderwijs krijgen,  40 Haïtiaanse medewerkers, lesmateriaal, schoolmaaltijden etc. kosten geld. Veel geld. Op jaarbasis bedragen de kosten inmiddels € 250.000,00. Om de scholen draaiende te houden en kinderen naar school te kunnen laten gaan hebben wij uw donaties hard nodig.

Stichting Naar School in Haïti vindt dat ieder kind het recht heeft om naar school te kunnen gaan. Ook als de ouders dat niet kunnen betalen. De ouders die kunnen bijdragen doen dat naar vermogen. De meeste kinderen volgen bij ons echter gratis onderwijs. De overheid in Haïti stelt wel eisen aan de inrichting en de kwaliteit van het onderwijs, aan welke eisen wij ruimschoots voldoen, maar is vooralsnog niet in staat ook financieel een bijdrage te leveren. Wij zijn dus geheel afhankelijk van giften uit Nederland. We zijn heel blij met losse giften maar daarnaast is structurele steun, bijvoorbeeld in de vorm van een periodieke gift, voor ons onontbeerlijk.

U kunt Stichting Naar School in Haïti op de volgende manieren financieel steunen:

Eenmalige giften

Uw bijdrage om onze stichting en daarmee de Haïtiaanse bevolking te steunen is van harte welkom. U kunt uw donatie overmaken op onze bankrekening van de Rabobank    NL 57 RABO 03694 66 500 t.n.v. Stichting Naar School in Haïti.

Periodieke giften

Periodiek doneren levert u én Stichting Naar School in Haïti belastingvoordeel op. Dus méér hulp aan kinderen, zonder dat het iets extra’s kost.
Met een periodieke gift geeft u onze stichting de zekerheid dat de onderwijsprojecten in Haïti voor meerdere jaren structureel worden ondersteund.Ook voor u heeft doneren via de Periodieke gift voordelen: geheel aftrekbaar van de belasting. Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en Stichting Naar School in Haïti. U kunt de benodigde formulieren downloaden: Overeenkomst Periodieke Gift in geld

Na het invullen van uw gegevens kunt u de twee exemplaren van de formulieren ‘Periodieke gift’ verzenden naar: 
Stichting Naar School in Haïti
Dorpsstraat 12
7863 PC GEES

Een periodieke gift moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De gift is vastgelegd in een overeenkomst ‘Periodieke gift in geld’ met Stichting Naar School in Haiti;
  • De donateur dient minimaal jaarlijks een bedrag te schenken;
  • De donateur dient minimaal vijf jaar achtereenvolgens dit bedrag te schenken;
  • De jaarlijkse schenking dient ieder jaar nagenoeg gelijk te zijn.

ANBI

Stichting Naar School in Haïti is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dankzij deze ANBI-verklaring zijn uw giften aan onze stichting (deels) aftrekbaar van de belasting.
Stichting Naar School in Haïti hoeft geen schenkbelasting te betalen over de ontvangen giften. Alles komt dus daadwerkelijk ten goede aan ons werk voor de kinderen.

Lees dan hier  over structureel steunen of schenken met belastingvoordeel.

Wilt u onze stichting als school, kerk, serviceclub, bedrijf of vereniging steunen door middel van het opzetten van bijvoorbeeld een inzamelingsactie? Neem dan contact op met het stichtingskantoor. Zij kunnen u vertellen over de mogelijkheden en hebben materiaal voor het opzetten van een informatieve,  sportieve of educatieve actie. Indien gewenst komt een ambassadeur van de stichting graag een presentatie geven op locatie.

ANBI

Stichting Naar School in Haïti is door de belastingdienst aan gemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) . Het voordeel voor u is dat uw gift aan ‘Stichting Naar School in Haïti’ (deels) aftrekbaar is van de belasting. Zie www.belastingdienst.nl/giften. Het voordeel voor onze stichting is dat wij over uw giften en schenkingen geen schenkingsbelasting hoeven te betalen. Uw giften komen dus geheel ten goede aan ons werk.