Schenken met belastingvoordeel

Periodiek schenken met belastingvoordeel: zo geregeld. Makkelijk!

Periodiek schenken levert u en Stichting Naar School in Haïti belastingvoordeel op. Dus méér hulp aan kinderen, zonder dat het iets extra’s kost. Daarnaast wordt het steeds makkelijker gemaakt. Voorheen moest periodiek schenken via een notaris vastgelegd worden. Dat is niet meer nodig door de invoering van de ‘Periodieke gift in geld’.

Als u voortaan periodiek wilt schenken, kunt u het volgende doen:

 • Vul deze overeenkomst in: Overeenkomst Periodieke Gift in geld
 • Stuur deze formulieren ondertekend naar Stichting Naar School in Haïti, Dorpsstraat 12, 7863 PC in GEES.
 • Stichting Naar School in Haïti stuurt u daarna de ondertekende overeenkomst terug.
 • Het transactienummer dat wij op de ondertekende overeenkomst vermelden, kunt u gebruiken voor uw belastingaangifte.

 

 

 

 

 

 

 


De voordelen op een rij:

 • U mag het hele bedrag van uw schenking aftrekken van uw belastbaar inkomen
 • De fiscus betaalt een aanzienlijk deel van uw schenking
 • Geen minimum bedrag
 • Stichting Naar School in Haïti is voor minimaal 5 jaar verzekerd van uw steun
 • De fiscus betaalt een aanzienlijk deel van uw schenking
 • Geen notaris of tussenpersoon nodig
 • Opzegbaar bij omstandigheden
 • Uw hele gift komt ten goede aan onderwijs in Haïti omdat goede doelen met een ANBI status geen schenkbelasting hoeven te betalen

Op www.belastingdienst.nl/giften kunt u precies lezen aan welke voorwaarden een periodieke gift moet voldoen om in aanmerking te komen voor aftrek in uw aangifte inkomstenbelasting.
Een belangrijke voorwaarde is dat u minimaal vijf jaar lang een gift doet. Langer kan uiteraard ook. Er geldt geen drempel en geen maximumbedrag voor deze periodieke giften.
Wilt u liever dit formulier ‘periodieke gift in geld ‘ toegestuurd krijgen via de reguliere post; bel of mail het stichtingkantoor. Wij sturen u vervolgens de overeenkomst formulieren kosteloos toe.

ANBI

Stichting Naar School in Haïti is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat wij geen schenkbelasting hoeven te betalen over de ontvangen giften. Het geld dat u schenkt, komt dus volledig ten goede aan ons werk voor de kinderen in Haïti.
RSIN  809998762

ANBI status controleren

Klik hier om de ANBI status van Stichting Naar School in Haïti te checken.

Naam:  Stichting Naar School in Haïti
Vestigingsplaats:  Westerbork

Voor meer informatie:  www.belastingdienst.nl

Schenken per notariële akte

Het is ook mogelijk om de stichting een bedrag te schenken via een notariële akte. Bij een notariële schenking betaalt de fiscus een flink deel mee aan uw hulp. Hoogte is afhankelijk van uw inkomen. Zo kunt u de stichting met een hoger bedrag steunen zonder dat het u iets extra’s kost. Ook als u al gebruik maakt van de reguliere fiscale aftrek, kan schenken per notariële akte extra voordeel voor u betekenen.
Notariskantoor Lindeyer in Beilen stelt (kosteloos) de akte van schenking op tussen u en Stichting Naar School in Haïti.
U kunt dit natuurlijk ook via uw eigen notaris regelen, hier kunnen echter wel kosten aan verbonden zijn.
Download hier het Formulier schenken notariele akte

Testament

Neem ‘Stichting Naar School in Haïti’ op in uw testament.
Een schenking bij overlijden kan zonder successierechten ten goede komen aan onze stichting. Uw geplande schenking dient te worden vastgelegd in uw testament. U kunt een bedrag aan onze Stichting nalaten door middel van erfstelling of het door het toekennen van een legaat.  Indien u overweegt om een schenking aan onze stichting op te nemen in uw testament, neemt u dan contact op met uw notaris of met ons.