Pennen

Actie Pennen voor pennen overgenomen door Stichting Phusis

Tot 2020 zamelden wij gebruikte pennen in. Wij noemden deze actie ‘pennen voor pennen’. Veel mensen hebben ons de afgelopen jaren fantastisch geholpen bij het inzamelen van pennen en vrijwilligers hebben zich er met hart en ziel voor ingezet. Heel veel dank aan iedereen! Alle pennen zijn gerecycled door een bedrijf. Hun programma werd echter zo omvangrijk dat het recyclebedrijf nieuwe voorwaarden stelde aan het aanleveren van pennen. Dit betekende zoveel extra werk voor onze vrijwilligers dat wij dat niet van hun wilden vragen. Daarom zijn we helaas met deze mooie actie gestopt.

Eén van onze vrijwilligers heeft een vervanger voor het inzamelen gevonden: stichting Phusis, de Haven van Kloosterveen, in Assen. Een prachtig initiatief waar mensen met een beperking een plek vinden om te werken en te wonen. Zij hebben de penneninzameling overgenomen voor hun eigen goede doel. Dus blijf vooral lege pennen verzamelen! U doet stichting Phusis er veel plezier mee! (www.stichtingphusis.nl)

Nieuwe of ongebruikte pennen?

Daar zijn wij heel blij mee! Deze delen wij graag uit aan de kinderen op onze school in Haïti!
Nieuwe of ongebruikte pennen kunt u blijven sturen naar ons stichtingskantoor, zie contact of stuur ons een mailtje op info@StichtingNaarSchoolinHaiti.nl.

Alvast heel hartelijk dank!

Oude informatie over de actie pennen voor pennen:

Onze stichting heeft een aantal jaren samengewerkt met TerraCycle.nl en Pennenfabrikant BIC voor de actie: pennen voor pennen. Het recyclen van pennen (pennen, markers, stiften, ballpoints, etc.) is een geweldig initiatief. In Amerika is het een bewezen succes. Met elke oude of kapotte pen steunt u een goed doel. En het is goed voor het milieu!! Bovendien een praktisch middel om leerlingen bij het milieu te betrekken.

Elke pen brengt € 0,01 op. Het is een win-win situatie en het spreekt leerlingen enorm aan.

TerraCycle is een innovatief recycling bedrijf dat gespecialiseerd is in het organiseren van inzamelingsacties van afval dat moeilijk te recyclen is (bijvoorbeeld kauwgom, luiers en chipszakjes). Momenteel is TerraCycle in 20 landen actief en worden er meer dan 60 verschillende soorten afval ingezameld. Terracycle heeft besloten dat hoeveelheden schrijfwaren vanaf 20 kg gratis ingezameld mogen worden.