Fondsenwerving

Al het geld dat u doneert en schenkt komt uitsluitend ten goede aan het project. Alle betrokkenen werken zonder financiële vergoeding. In Haïti is de Fondation Soleil d’Hollande counterpart-organisatie.

De Fondation begeleidt de processen ter plaatse en betaalt de medewerkers uit de in Nederland gegenereerde opbrengsten.

Periodieke giften
Zo kunt u de stichting machtigen periodiek een bedrag van uw rekening af te schrijven. U heeft er geen omkijken naar en wij kunnen met uw machtiging onze inkomsten beter plannen. In verband met de onkosten is het minimumbedrag gesteld op € 5,– per maand. Vul het machtigingsformulier in.

Project permanente educatie

Het project permanente educatie betreft het trainen van de onderwijzers in Haiti. Vrijwilligers zijn zeer welkom. Wij zouden heel graag vrijwilligers de mogelijkheid geven om onderwijzers de basistechnieken van onderwijzen bij te brengen of om met de kinderen te gaan werken. U kunt uw gift bestemmen als bijdrage in de kosten van een trainingsperiode.

Ideeën zijn welkom

Mocht u nog ideeën hebben om geld binnen te halen voor de stichting dan vernemen wij dat graag van u.

Meer informatie?
U kunt contact opnemen met de commissie fondsenwerving : fondsenwerving@stichtingnaarschoolinhaiti.nl