Vacature penningmeester

Stichting Naar School inHaïtiWie wordt onze nieuwe penningmeester?

Oprichter en drijvende kracht van onze stichting, Marijke Zaalberg, is onze huidige penningmeester. Het voorzittersstokje heeft zij, na 25 jaar, onlangs overgedragen aan Peter Koopmann. Met ingang van 1 januari 2025 blijft Marijke als vicevoorzitter actief in het bestuur. Met deze stappen wil Marijke meer ruimte maken om haar energie aan te wenden voor Haïti en ook om lange afstanden te fietsen en wat meer van haar ‘oude dag’ te genieten. Marijke is nu 77 jaar.

Daarom zoeken wij met ingang van 1 januari 2025 een nieuwe penningmeester. Voor die tijd kan als aspirant-bestuurslid al worden meegedraaid in het bestuur.

Over ons bestuur

Ons bestuur heeft primair tot taak het voortbestaan van de school in Haïti financieel te waarborgen. De school is financieel volledig afhankelijk van giften uit Nederland. Het is onze wens dat de school ooit zelfstandig verder kan, maar met de huidige situatie in Haïti lijkt dat vooralsnog niet realistisch.

Belangrijke keuzes, bijvoorbeeld over hoe donatiegelden in Haïti worden besteed, worden altijd door het volledige bestuur genomen. Het bestuur is gezamenlijk bevoegd en verantwoordelijk. Daarbij is het bestuur een belangrijk klankbord voor Marijke.

De betrokkenheid met Haïti is groot. Alle bestuursleden hebben vanuit hun persoonlijke leven een band met Haïti. Het zou mooi zijn wanneer het nieuwe bestuurslid ook een verbinding met Haïti heeft.

Het bestuur komt vier keer per jaar een middag samen om te vergaderen in het midden van het land. Indien nodig wordt tussentijds online overlegd. Er is met regelmaat mailcontact over belangrijke ontwikkelingen. Alle bestuursleden hebben een actieve rol in het onderhouden van een goede relatie met (een deel van de) donateurs en het leggen van contact met nieuwe donateurs.

Naar de toekomst kijkend, werkt het bestuur aan een stevige basis waarmee SNSiH klaar is voor een tijd, waarin Marijke minder kan werken. Daar lijkt het voorlopig niet op, maar we willen graag voorbereid zijn.

Over de financiën van SNSiH zijn we volledig transparant; iedereen kan zien hoe het geld in Haïti wordt besteed. Kosten in Nederland worden laag gehouden. Onze stichting draait (bijna) volledig op vrijwilligers. Er is (slechts) één betaalde kracht, die een belangrijk deel van het uitvoerende werk van de stichting voor haar rekening neemt.

Over de functie van penningmeester

De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiën van de stichting. Dit houdt in:

  • beheer en controle van de boekhouding van SNSiH; zelf de boekhouding doen mag, maar dit kan ook door of samen met de vaste kracht worden gedaan.
  • op termijn de boekhouding controleren van AESH (Association des École Soleil de Holland)
  • jaarafsluiting van de boekhouding, samen met de voorzitter
  • doen of goedkeuren van betalingen namens de stichting
  • opstellen jaarlijkse begroting
  • elke bestuursvergadering een overzicht geven van de financiële stand van zaken van SNSiH en AESH
  • nazien van de jaarrekening (wordt gemaakt door onze financieel adviseur)

De functie is onbezoldigd. Desgewenst worden onkosten, zoals reiskosten, vergoed.

Wil je meer weten of kennismaken, bel of mail met Marijke 06 2900 4433  marijke.zaalberg@stichtingnaarschoolinhaiti.nl