Vrienden van de Stichting Naar School in Haiti

Wij zijn trots op al onze vrienden! We hebben heel veel vrienden, scholen, bedrijven, particulieren, kerken, vrijwilligers. Jullie doen allemaal geweldig werk!
Onderstaande vrienden helpen ons regelmatig met donaties of hulp in natura;

______________________________________

Eind 2010 heeft de internationale papierfabriek Sappi overeenstemming bereikt met onze stichting over de besteding van ontvangen actiegelden. Sappi organiseert al vele jaren een actie ‘Ideas That Matter’ ofwel ‘ideeën die er toe doen’. Tot nu toe deed een jury een keuze uit ingezonden voorstellen. Dit jaar koos het bedrijf daarnaast ook op eigen initiatief voor onze stichting. Van elke ton van een bepaald soort papier dat Sappi in een maand verkocht leverde dat voor ons een euro op.
Om een goed beeld te krijgen van het ‘Ideas that matter’-programma en Sappi, zie www.sappi.com en www.sappi.com/ideasthatmatter

______________________________________

Futurumshop uit Apeldoorn heeft Marijke gesponsord met een satelliet telefoon. Zo kan Marijke altijd bellen, ook als het GSM netwerk plat ligt.
Geweldig!
______________________________________

De Louisa Stichting van de Nederlandse Vrijmetselarij steunt al een paar jaar onze projecten.
Zij hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de bouw van de nieuwe school.
Vlak na de aardbeving is al 25.000 Euro overgemaakt voor de aanschaf van een vrachtauto in Haiti!
Louisa Stichting, dank jullie wel voor de trouwe support.
______________________________________

We hoeven maar twee keer met onze ogen te knipperen nadat we de mannen van Fishtankmedia vragen om iets nieuws en het is er al. Posters, flyers, ze regelen het!
Geweldige samenwerking!

______________________________________
Wereldwijd voor Kinderen

Om na de aardbeving daadwerkelijk en rechtstreeks iets te kunnen doen, hebben Het Apostolisch Genootschap en WWvK een prachtig project gevonden waaraan tastbare hulp kon en kan worden geboden: Stichting Naar school in Haïti.
33.000 euro is geschonken door Het Apostolisch Genootschap en WWvK (25.000 euro door HAG en 8.000 euro door WWvK).
______________________________________

XIB heeft net na de aardbeving onze website een geweldige facelift gegeven. Duidelijk en overzichtelijk en door meerdere mensen te beheren. Zo schrijft Marijke nu haar eigen blog vanuit Haiti. Linken we door naar Twitter, Hyves, Facebook en Linkedin.
XIB, fantastisch, dank voor jullie geweldige ondersteuning.
______________________________________

yousendit
Met ons Yousendit account kunnen we gemakkelijk bestanden delen met onze vrijwilligers.
Yousendit heeft ons gratis een Corporate Suite Account ter beschikking gesteld.
Heel handig om onze PowerPoints en Videos met elkaar te kunnen delen.
Yousendit, dank voor de vlotte service!
______________________________________