Nieuwe actie: WaterTankSchoon en veilig drinkwater is van levensbelang. Daarom zijn wij een WaterTank-actie gestart.
Stichting ‘De Gevulde Waterkruik’ heeft in Gambia iets gevonden op het probleem dat schoon drinkwater er veelal niet is, voor arme bevolking. Vrijwilligers van ‘De Gevulde Waterkruik’ bouwen daar samen met lokale jongeren wateropslagtanks. De lokale mannen leren het vak tot metselaar en na een week staat er een wateropslagtank voor de gemeenschap.
Onze stichting vindt dit een prachtig initiatief en zou dit graag in de omgeving van ons schoolterrein in Haïti willen verwezenlijken.

In 2018 hebben hielpen wij veel gezinnen in Haïti aan schoon water door middel van waterfilters.
Wij zien dat schoon drinkwater in Haïti een uitdaging blijft.
Daarom zijn wij een WaterTank-actie gestart. 


Wat is het plan?
Ons doel is om vier watertanks te bouwen op en rond het terrein van onze school in Haïti. Jongeren leren metselen en na een week staat er een drinkwaterreservoir van 5000 liter!

Als u de Haïtianen rondom onze school wilt steunen en uw steentje bij wil dragen voor dit leerproject voor metselaars, schenk dan € 250,- (of een deel van dit bedrag). De gift kunt u overmaken op rekening NL57 RABO 0369 466 500 t.n.v. Stichting Naar School in Haïti.
Vermeld in de omschrijving ‘WATERTANK ’. Hartelijk dank!

Op de ontmoetingsdag vertelt Age Braad over deze watertank- actie.  Eerhard Mensink van Stichting ‘De Gevulde Waterkruik’ geeft op 7 april een presentatie van de bouw van de wateropslagtanks. Komt u ook?

Dit vind je misschien ook leuk...