Voedsel voor vandaag en morgen

“Ik hoorde een triest verhaal: Een man had na enkele dagen zoeken eindelijk brood voor zijn gezin gevonden. Maar hij kon het brood niet betalen: de prijs was vijfmaal zo hoog geworden.”

Het is één van de vele schrijnende verhalen.
Haïti verkeerd in grote nood. Het land zit op slot, de chaos en wanhoop zijn enorm. De uitzichtloosheid die veel Haïtianen ervaren is voelbaar.

Bij ons op school spelen de kinderen op het schoolplein. Wat een wonder! Er wordt elke dag les gegeven en de leerlingen krijgen een warme maaltijd. Wij zijn heel dankbaar dat we dit kunnen doen en dat de school een veilige plek is.
In de omgeving van de school zien we veel leed. Veel van de families van onze schoolkinderen en andere gezinnen in onze omgeving worstelen enorm. Ze zijn hun handeltje of baan kwijt en hebben honger. Voedsel is schaars en onbetaalbaar geworden.
Hulp is heel nodig. Er is dringend behoefte aan voedsel. Daarom starten wij voor hen de actie ‘Voedsel voor vandaag en morgen’.

Helpt u ons mee?
Met een donatie van € 30,00 kunnen wij een gezin 25 kg rijst geven en zaden voor hun eigen moestuin om groenten te verbouwen. Uw bijdrage is heel welkom!

Wilt u de mensen rondom onze school steunen met voedsel voor vandaag en morgen? Maak u bijdrage over op onze bankrekening NL57 RABO 0369466500 t.n.v. Stichting Naar School in Haïti. Vermeld er s.v.p. bij ‘Rijst en zaden’.
Uw bijdrage geeft een gezin hoop in een moeilijke tijd.

Dit vind je misschien ook leuk...