Stichting Naar School in Haïti

Dankbare mensen na uitdelen voedselpakketten

Gisteren hebben we opnieuw ruim 100 voedselpakketten kunnen uitdelen. uit. Alles is goed verlopen. Stichting AnFom heeft geld voor 40 pakketten gegeven. Ook veel anderen deden een gulle gift. Heel veel dank! Wat een...

Brief van Marijke vanuit Haïti, Kablain

Kablain Haïti, 17 maart 2020   Dag lieve mensen,                                                                        Op de meeste plaatsen in de wereld is er het Corona-virus dat het leven moeilijk maakt. Ik ben door het goede internet goed op de...

Nieuws uit Haïti! Lees hier onze nieuwsbrief!

Onze nieuwsbrief is er weer! Lees in onze nieuwsbrief over de laatste ontwikkelingen op onze school in Haïti: Lees hem hier: Nieuwsbrief Haït nr1-2020 Maart 2020 De ontmoetingsdag, waarvoor u in deze brief een...

Annulering Ontmoetingsdag 2020

Om te voorkomen dat wij ongewild zouden meewerken aan verspreiding van het Corona virus hebben we besloten om de ontmoetingsdag te annuleren. Onze jaarlijkse ontmoetingsdag zou plaatsvinden op 29 maart as. Voor vragen of...

Mini-bieb voor acht klassen

Acht klassen zijn heel blij met hun nieuwe mini- bieb Zij werken er graag mee. Behalve de bijbel hebben de kinderen thuis geen boeken. Op school kunnen zij nu lezen. We stimuleren ook het...